สารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารเติมแต่ง

New

BB133

√ MSDS √ Specification Cas Number 126-73-8

0 THB ฿ 0
New

BB132

√ MSDS √ Specification Cas Number 115-86-6

0 THB ฿ 0
New

BB131

√ MSDS √ Specification Cas Number 1072-53-3

0 THB ฿ 0
New

BB130

√ MSDS √ Specification Cas Number 3741-38-6

0 THB ฿ 0
New

BB129

√ MSDS √ Specification Cas Number 1120-71-4

0 THB ฿ 0
New

BB128

√ MSDS √ Specification Cas Number 872-36-6

0 THB ฿ 0
New

BB127

√ MSDS √ Specification Cas Number 114435-02-8

0 THB ฿ 0
New

BB126

√ MSDS √ Specification Cas Number 4427-96-7

0 THB ฿ 0
New

BB125

√ MSDS √ Specification Binder, Powder, Package size 100 g CAS Number 9003-55-8

0 THB ฿ 0
New

BB124

√ MSDS √ Specification Binder, Powder, Package size 100 g CAS Number 9004-32-4

0 THB ฿ 0
New

BB123

√ MSDS √ Specification Binder, Powder, Package size 100 g CAS Number 24937-79-9

0 THB ฿ 0
New

BB060

√ MSDS √ Specification Package size 50 g CAS no. - Synonym C5-PIPTFSI, PP15TFSI, PP15 NTf2 Molecular weight 450.48 g/mol Empirical formula C13H24F6N2O4S2

0 THB ฿ 0
New

BB059

√ MSDS √ Specification CAS no. 623580-02-9 Synonym C4-PIPTFSI, PP14 TFSI, PP14 NTf2 Molecular weight 436.46 g/mol Empirical formula C12H22N2F6O4S2

0 THB ฿ 0
New

BB048

√ MSDS √ Specification CAS no. 608140-12-1 Synonym C3-PIPTFSI, PP13TFSI, PP13 Ntf2 Molecular weight 422.40 g/mol Empirical formula C11H20F6N2O4S2

0 THB ฿ 0
New

BB047

√ MSDS √ Specification CAS no. 380497-17-6 Synonym C5-MIMTFSI, C5-MIM Ntf2 Molecular weight 436.43 g/mol Empirical formula C10H20F6N2O4S2 Package size 50g

0 THB ฿ 0
New

BB046

√ MSDS √ Specification CAS number: 216299-72-8 Synonym C3-MIMTFSI, PMIM TFSI, PMIM Ntf2 Molecular weight 405.34g/mol Empirical formula C9H13F6N3O4S2

0 THB ฿ 0
New

BB015

√ MSDS √ Specification CAS number: 280779-53-5 Synonym C5-MIMTFSI Emperical Formula C11H17F6N3O4S2 Molecular weight 433.34 g/mol Package size 50 g NMR grade

0 THB ฿ 0
New

BB011

√ MSDS √ Specification CAS number: 174899-82-2 Synonym EMIMTFSI, C2-MIMTFSI , EMIM Ntf2 Emperical Formula C8H11F6N3O4S2 Molecular weight 391.31 g/mol Package size 50 g NMR grade

0 THB ฿ 0
New

BB010

√ MSDS √ Specification CAS number: 174899-83-3 Synonym bMIMTFSI, C4-MIMTFSI , bMIM Ntf2 Emperical Formula C10H15F6N3O4S2 Molecular weight 419.36 g/mol Package size 50 g NMR grade

0 THB ฿ 0
New

BB009

√ MSDS √ Specification CAS number: 223437-11-4 Synonym PYR14TFSI, C4-PYTFSI Empirical formula C11H20F6N2O4S2 Molecular weight 422.41 gmol-1 NMR grade Package size 50 g

0 THB ฿ 0
New

BB005

√ MSDS √ Specification Synonym PYR13TFSI, C3-PYTFSI Empirical formula C10H18F6N2O4S2 Molecular weight 308.37 gmol-1 NMR grade Package size 50 g

0 THB ฿ 0
Powered by MakeWebEasy.com