สินค้าและบริการ
สารเคมีและขั้วไฟฟ้า
New

BB106

√ MSDS √ Specification Package size 20 g Cas no. 7782-42-5 Synonym GO powder Empirical formula CxHyOz

0 THB ฿ 0
New

BB088

√ MSDS √ Specification Package size 1 g Cas no. 7782-42-5 Synonym rGO powder Empirical formula CxHyOz

0 THB ฿ 0
New

BB008

√ MSDS √ Specification Package size 20 g Cas no. 7631-86-9 Synonym Si Empirical formula Si Particle size >50 µm

0 THB ฿ 0
New

BB005

√ MSDS √ Specification Synonym PYR13TFSI, C3-PYTFSI Empirical formula C10H18F6N2O4S2 Molecular weight 308.37 gmol-1 NMR grade Package size 50 g

0 THB ฿ 0
บริการให้คำปรึกษา

 
บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการผลิต
(สารเคมี)
บริการจัดการออกแบบโครงการ
บริการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการผลิต
(สารอนุพันธ์ของคาร์บอน)
บริการฝึกสอนและจัดอบรม
จัดอบรมสัมมนา
บริการด้านวิชาการ
บริการฝึกสอน

Machine Operation I (Highlight)
Machine Operation of cylindrical cell assembly for 18650 lithium - ion batteries.


Date : 10 June 2019

Location : Centre of Excellence for Energy Storage Technology (CEST)
Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology  (VISTEC)

Machine Operation II (Full video)
On June 10, 2019. The former energy minister, Dr. Siri Jirapongphan and
  Dr. Pailin Chuchottaworn visited VISTEC, battery pilot plant (CEST).


Date : 10 June 2019

 Location : Centre of Excellence for Energy Storage Technology (CEST)
                               Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology  (VISTEC)

Safety tester; T7 - Crush testing
These tests simulate mechanical abuse from an impact or crush that may result in an internal short circuit. (Battery models: VISBAT 3.0)

Date : 4 August 2020
Location : Centre of Excellence for Energy Storage Technology (CEST)
Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) 

Safety tester; T6 - Impact testing
These tests simulate mechanical abuse from an impact or crush that may result in an internal short circuit. (Battery models: VISBAT 3.0)

 Date : 4 August 2020
Location : Centre of Excellence for Energy Storage Technology (CEST)
Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC)
Powered by MakeWebEasy.com